Bảo hiểm sức khỏe khi du học (VOA)#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa.
Quy định về bảo hiểm sức khỏe đối với du học sinh tới Mỹ học tập như thế nào? GS-TS Charles Cường Nguyễn trình bày những lựa chọn sinh viên cần biết.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem