Bánh trôi nước – Học viên Trung tâm Múa và Biên đạo Hà NộiBánh trôi nước – Học viên Trung tâm Múa và Biên đạo Hà Nội, bài do Lê Hải Phượng biên đạo và được biểu diễn tại đêm Dance with passion no.2

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua