[Bảng B] 18 năm hành trình viết tiếp Ước Mơ Xanh – Phạm Thị Nữ – HIUMôi trường là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đem lại lợi ích cho mọi người, là điều mà tất cả chúng ta đều chia sẻ”. – LADY BIRD JOHNSON Từ năm…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep