Bản vẽ thiết kế nội thất gỗ – Side Table(Bàn 2 tầng 1 học MTT00010)Kênh đề cập thiết kế nội thất
+ Bản vẽ Autocad 3d sản phẩm nội thất gỗ,sắt,mây tre lá,gốm…
+Bản vẽ Autoacad 2d chuẩn sản xuất các sản phẩm nội thất gỗ..
+Bản vẽ Autocad hướng dẫn láp ráp bằng tiếng anh.
+Bản vẽ Autocad hướng dẫn đóng gói.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc