Bản tin trưa ngày 13/4/2020 | VTC Now

Bản tin trưa ngày 13/4/2020 | VTC Now


VTC Now | Bản tin trưa ngày 13/4/2020 có những nội dung chính:
– Thêm 2 người ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh nhiễm virus Corona
– Rà soát 100 người tiếp xúc với bệnh nhân số 262

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Bản tin trưa ngày 13/4/2020 có những nội dung chính:
– Thêm 2 người ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh nhiễm virus Corona
– Rà soát 100 người tiếp xúc với bệnh nhân số 262
3.83