Bản Tin Phật Sự Thiền Viện Vạn Hạnh Đà Lạt – 2020 Số 01.

Bản Tin Phật Sự Thiền Viện Vạn Hạnh Đà Lạt – 2020 Số 01.


Kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tất cả chúng sanh Mùa Phật Đản PL 2064 DL 2020 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tất cả chúng sanh Mùa Phật Đản PL 2064 DL 2020 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại…