Bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay | Tin tức mới nhất ngày 30/10/2019 | ANTVANTV | Bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay có những tin chính sau: + Quốc Hội đánh giá cao một số kết quả trong lĩnh vực kinh tế năm 2019 + Xem xét tăng…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung