Bản Hùng Ca Chim Lạc – Đan Trường | MÚA ( tập) | Đội văn nghệ Chuyên Vị ThanhTiết mục kết chương trình “ GALA 10 năm thành lập Trường”
2018-2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua