Bạn có biết Tân Bình – Sài gòn những năm 1966 trông như thế nào?Thuở trước, Tân Bình chỉ là một ngoại ô đầy bò, ngựa trên bãi thả rông và ruộng nước mọc đầy cỏ lác. Đến thời Nguyễn Văn Thiệu, do gần sân…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep