Bài toán xác định nguyên tố hóa học – Hóa học 10 – Thầy giáo: Phạm Thanh TùngXác định nguyên tố hóa học là một trong 3 mảng lý thuyết quan trọng của chương đầu tiên chương trình hóa học lớp 10. Trong bài giảng ngày hôm nay, thầy giáo Phạm Thanh Tùng sẽ cùng các em luyện tập về dạng bài tập này. Các em nhớ tải phiếu bài tập về trước khi xem bài giảng nhé!
Link phiếu bài tập:
Tham gia KHÓA HOÁ HỌC 10 – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc