Bài múa Trống Cơm của lớp 1D trường Tiểu Học Nguyễn Trãi Thanh XuânCuộc thi tài năng Nguyễn Trãi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua