Bài múa Những Sắc Hoa Dịch Vọng B. Học sinh Dịch Vọng B



Lễ kỷ niệm 34 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam . Học Sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B với bài hát Những Sắc hoa DịchVọng B

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua