Bài múa: nhóm thẩm cẩpBài múa nhóm thẩm cẩp do các bạn học viên học Kinh thánh căn bản thực hiện

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua