Bài Lôi Long Đao – Quay chậm chi tiết theo từng câu thiệuThị phạm: Phạm Đình Khiêm và tập thể trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định
(Theo võ sư Đông Hải, bài thảo Lôi Long Đao do đô đốc Võ Văn Dũng nghiên cứu chiêu pháp rồi soạn ra vào mùa thu năm 1768 tại huyện Tây Sơn, Bình Định)
Lời thiệu:
Bái tổ lôi long
Bắc sát kình phong
Nam lôi thanh thế
Thần đao đoạn kiếm
Kiếm đoạn thương thần
Trùng hình đoạn pháp
Pháp đoạn hùng binh
Lôi long lịnh trảm
Thiên địa tuần hoàn.
Web:
Page Facebook:
Group Facebook:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the