Bài giảng môn lịch sử 9 – Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945…

Bài giảng môn lịch sử 9 – Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945…


Bài giảng của đồng chí Đặng Mai Phương – Giáo viên trường THCS Sơn Cẩm 2

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Bài giảng của đồng chí Đặng Mai Phương – Giáo viên trường THCS Sơn Cẩm 2
4.50