Bài 1 – Cách vẽ nách áo, ben xéo và thêm đường mayFB Lớp May Vá:
FB Shop:
Happy Sewing!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve