Bài 1: Bảng chữ cái tiếng anh – 10 Phút Tiếng AnhBảng chữ cái tiếng anh – Mọi ngôn ngữ đều bắt đầu với bảng chữ cái. Tương tự, tiếng Anh cũng có một bảng chữ cái riêng bao
gồm 26 chữ cái tất cả.

Hãy cùng #10PhútTiếngAnh bắt đầu bài học thú vị ngày hôm nay nhé!

#‎aɪlʌvˈɪŋɡlɪʃ‬ #10phuttienganh #BangChuCaiTiengAnh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe