[Bách Hợp – Kịch Truyền Thanh][Vietsub] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng – Kỳ 1Kịch Truyền Thanh Bách Hợp《Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng》Kỳ 1
Tác giả: Diệp Sáp
[STAFF]
Nguyên tác: Diệp Sáp
Sách Hoa: Tử Hậu [Man Thành]
Biên Kịch: Tiểu Lương [Man Thành]
Đạo Diễn: Tử Hậu [Man Thành]
Hậu Kỳ: Hồ Tiểu Thất [Thanh Khâu Cư]
Vẽ Bản Đồ: Lão Ti Cơ [Man Thành]
Áp Phích: Lão Ti Cơ [Man Thành]
[CAST]
Giới Thiệu Chương Trình: Tụ Tử [Tinh Chi Thanh]
Dương Tiểu Thảo: Thỏ Nguyên [Đăng Hỏa Lan San]
Phong Uyển Nhu: Huyền Tam [10 Âm Xã]
Lương Nhiên: Giang Sanh [Ưu Tư Minh Tưởng]
Vương Oánh Oánh: Triệu Ca [Diệu Ngữ Linh Âm]
Mẹ Tiểu Thảo: Đậu Cốt [10 Âm Xã]
Quản Lý/ Trương Bác Sĩ: Truy Mã [10 Âm Xã]
Chủ quản/Trang phục quản lý: Tử Hậu [Man Thành]
—-
ED: Sai Thời Điểm
Nhạc: Ái Dự Thành
Ca sĩ gốc: Cổ Cự Cơ
Lời: Nguyễn Lật
Trình bày: Tiểu Sảng
[VIETSUB]
Dịch: Lão Gei Xuất Sơn
Edit: Ddil
Timer & Encoder: Jasmine Nhi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich