Bác sĩ hoãn cưới để chống dịch qua đời, bỏ lại bạn gái 8 năm (28/04 20:38) | Tin tức 24h

Bác sĩ hoãn cưới để chống dịch qua đời, bỏ lại bạn gái 8 năm (28/04 20:38) | Tin tức 24h


Bác sĩ hoãn cưới để chống dịch qua đời, bỏ lại bạn gái 8 năm Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mệnh của bác sĩ trẻ Michael Robert Marampe trước…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới