Bắc Giang: Nghiêm túc chấp hành, chung sức đẩy lùi dị.ch bện.h

Bắc Giang: Nghiêm túc chấp hành, chung sức đẩy lùi dị.ch bện.h


Thực hiện Chỉ thị của . Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịc‌h CV.19 tỉnh Bắc Giang về tạm dừng một số hoạt độn‌g kinh…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới