Bà Thánh Monica_CBM Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi diễn xuấtHoạt Cảnh: Cuộc Đời Bà Thánh Monica do Chi hội Các Bà Mẹ Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi diễn xuất (Tina Lương chỉ đạo) trong buổi Văn Nghệ mừng Lễ Quan Thầy Lần Thứ 10 Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Los Angeles, CA, tổ chức ngày 24 tháng 8 năm 2014 tại Giáo Xứ Maria Regina Church, Gardena, CA (Cộng đoàn Maria Nữ Vương).

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich