AutoCAD – Bài mẫu 01 – Mặt đứng cửa ra vàoBài mẫu AutoCAD 01 – Mặt đứng cửa ra vào
Các lệnh chính được sử dụng:
Line (L)
Copy (CO)
Trim (TR)
Circle (CI)
Offset (O)
Array (AR)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe