[Army Games 2019] Múa: Tiếng Gọi Đại Ngàn – Nghệ sĩ Mỹ LinhMúa: Tiếng Gọi Đại Ngàn
Âm nhạc: Xuân Phương
Biên đạo: NSND Kiều Lê
Biểu diễn: Nghệ sĩ Mỹ Linh

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua