AR là gi và ứng dụng trong trình diễnThực tế ảo cho trình diễn, Thực tế ảo cho trải nghiệm và thuyết trình, Thực tế ảo trong trình bày , Thực tế ảo cho bản tin, dự báo thời tiết.
Thực tế ảo trong mô tả lại sự việc, hiện tượng

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe