Aqua Planet Attraction Department's team building nightHope everyone had a blast! See you next time 😊😊😊

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the