Anh Này Nuôi Bọ Ú (chuột lang) Sao Mà Khéo Dữ vậy nèBọ ú hay còn gọi là chuột lang, thường thì mang thai sinh sản từ 1-4 con là thường.
Nhưng anh Bình ở phú đức châu thành bến Tre thì khác.
Bo ú của anh đẻ từ 5-8 con thật là bất ngờ.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep