Anh Khôi l Tiểu học Gia Thụy l Lớp 3a2 l Múa hát tập thể l Tết

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua