Anh đi học đàn gutarNhạc và lời: Nguyễn Thiện Minh

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu