ANBL – Những kết quả nỗi bậc của hội phụ nữ công an tỉnh Bạc Liêu trong công tác an sinh xã hộiChuyên mục an ninh Bạc Liêu kỳ này gồm những nội dung sau: – Phóng sự ghi nhận hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội vào công tác tuyên truyền pháp luật…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu