An Táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Hy Sinh Tại Tuy Hòa ngày 11.12.1965.Tượng Đài Chiến Sĩ Westminster 26.10.2019 Tiếp Nhận Hài Cốt An Táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Hy Sinh Tại Tuy Hòa ngày 11.12.1965. Hơn 53 năm sau!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem