amply 24 sò ghép với amply 12 sò2 amply = 6t3, 6 loa moi = 10 trieu
Tong het dan am thanh nay = 15,3 trieu

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe