ÂM NHẠC 6 – TIẾT 22 – HỌC BÀI HÁT: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

ÂM NHẠC 6 – TIẾT 22 – HỌC BÀI HÁT: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC


• NGÀY GIẢNG: 29/04/2020
• GIÁO VIÊN DẠY: Lý Thiên Vân
• PHIẾU XÁC NHẬN HỌC ONLINE:
• Email: c2nhien.nt@gmail.com
• Website:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

• NGÀY GIẢNG: 29/04/2020
• GIÁO VIÊN DẠY: Lý Thiên Vân
• PHIẾU XÁC NHẬN HỌC ONLINE:
• Email: c2nhien.nt@gmail.com
• Website:
5.00