ÂM NHẠC 6-tiết 20: Ôn bài hát + Tập đọc nhạc số 6

ÂM NHẠC 6-tiết 20: Ôn bài hát + Tập đọc nhạc số 6


• NGÀY GIẢNG: 16/04/2020
• GIÁO VIÊN DẠY: Lý Thiên Vân
• PHIẾU XÁC NHẬN HỌC ONLINE:
• Email :c2nhien.nt@gmail.com
• Website :

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

• NGÀY GIẢNG: 16/04/2020
• GIÁO VIÊN DẠY: Lý Thiên Vân
• PHIẾU XÁC NHẬN HỌC ONLINE:
• Email :c2nhien.nt@gmail.com
• Website :
4.80