Alita: Thiên Thần Chiến Binh l Hậu Trường Kỹ Xảo Performance Capture [Khởi chiếu 14.02]Alita: Thiên Thần Chiến Binh khởi chiếu tại các rạp từ ngày 14.02.2019 trên toàn quốc.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri