ALITA – Những điều cần biết trước khi xemALITA – Những điều cần biết trước khi xem

Kịch bản: Minh Trang.
Edit: Nhân Đặng.
Dẫn video: Giang Lê

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri