Akai | Chuyện Quay Bút | S2E4: Điểm tốt và xấu của việc làm mod giống thần tượng?

Akai | Chuyện Quay Bút | S2E4: Điểm tốt và xấu của việc làm mod giống thần tượng?


Trong video này, Akai nói đến những điểm tốt và xấu của việc làm mod giống với người mình hâm mộ trong quay bút hay “thần tượng.” Mọi người xem video và cảm nhận xem như thế nào nhé, video Akai làm theo dạng nói chuyện thẳng không cắt, và có thể nghe không thôi không cần xem.
★ Facebook

★ Youtube

★ Instagram

★ Twitter

—————————–
.Akai.
#Akai #penspinning #TeamDNA #MirinDC #AkaiDC

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
4.89