(96) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 14/02/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)

(96) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 14/02/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)


LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM HÀNG TUẦN VÀO

THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Hội Thảo Hộ Niệm/Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30(Cộng tu Niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn)
THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm/Hội Thảo Hộ Niệm)
Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom

MẬT MÃ: 1234
Hoặc được phát trược tiếp trên kênh: NIỆM PHẬT Cầu Sanh Tịnh Độ

Hoặc kênh Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

page facebook: Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

A Di Đà Phật,
Thông Báo:
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm!
Kính bạch lão Cư Sĩ Diệu Âm!
Kính thưa Các Chư vị đồng tu!

Vì toàn bộ hệ thống zoom trên toàn thế giới phải thiết lập password mật mã nói chung, nên đường zoom của chúng ta 696-696-6789 cũng phải thiết lập mật mã khi vào zoom. Nên chúng con đã đặt password mật mã vào là 1234 ạ.

Kính xin Chư vị làm theo từng bước như sau ạ:
– Chư vị vào zoom bình thường
– Số ID vẫn là: 696-696-6789
– Sau đó chương trình zoom sẽ hiện lên đòi nhập mật khẩu (password). Chúng ta sẽ nhập: 1234
– Rồi bấm vào dòng chữ “Continue” là vào đc ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

PT Minh Đạt kính thông báo!

Con kính xin quý Thầy cùng các chư vị đồng tu gửi giúp chúng con thông tin trên đến cho tất cả những bạn đồng tu khác được biết ạ. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của quý Thầy cùng các bạn đồng tu.
A Di Đà Phật,

(96) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Ngày 14/02/2020 (ZOOM 6966966789,Mã Số: 1234)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM HÀNG TUẦN VÀO

THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Hội Thảo Hộ Niệm/Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30(Cộng tu Niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn)
THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm/Hội Thảo Hộ Niệm)
Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom

MẬT MÃ: 1234
Hoặc được phát trược tiếp trên kênh: NIỆM PHẬT Cầu Sanh Tịnh Độ

Hoặc kênh Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

page facebook: Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

A Di Đà Phật,
Thông Báo:
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm!
Kính bạch lão Cư Sĩ Diệu Âm!
Kính thưa Các Chư vị đồng tu!

Vì toàn bộ hệ thống zoom trên toàn thế giới phải thiết lập password mật mã nói chung, nên đường zoom của chúng ta 696-696-6789 cũng phải thiết lập mật mã khi vào zoom. Nên chúng con đã đặt password mật mã vào là 1234 ạ.

Kính xin Chư vị làm theo từng bước như sau ạ:
– Chư vị vào zoom bình thường
– Số ID vẫn là: 696-696-6789
– Sau đó chương trình zoom sẽ hiện lên đòi nhập mật khẩu (password). Chúng ta sẽ nhập: 1234
– Rồi bấm vào dòng chữ “Continue” là vào đc ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

PT Minh Đạt kính thông báo!

Con kính xin quý Thầy cùng các chư vị đồng tu gửi giúp chúng con thông tin trên đến cho tất cả những bạn đồng tu khác được biết ạ. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của quý Thầy cùng các bạn đồng tu.
A Di Đà Phật,

(96) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Ngày 14/02/2020 (ZOOM 6966966789,Mã Số: 1234)
nan