7) Nhaccodien.info – Giới thiệu về các nhạc cụ trong dàn nhạc – pha gốt (Bassoon)Đây là phần giới thiệu về vai trò của kèn pha gốt (Bassoon) trong dàn nhạc giao hưởng.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu