7/10: Ai chơi Kim Ngân vụ “vượt biên” trước họp Hội nghị Trung ương 11? Hũ tro Bùi Tín! đốt xác HCM?Vụ chuyên cơ của Chủ tịch QH Kim Ngân chở người “vượt biên” giấu được 10 tháng mới bị khui do Ba Đình chỉ điểm? * Và có ý nghĩa gì trước Hội…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem