#6 HƯỚNG DẪN PHUN LÔNG MÀY KỸ THUẬT QUẢ LẮC/ How to tattoo: Soft shading technique (both ways)

#6 HƯỚNG DẪN PHUN LÔNG MÀY KỸ THUẬT QUẢ LẮC/ How to tattoo: Soft shading technique (both ways)


How to tattoo: Soft shading technique (both ways)
Video này hướng dẫn các bạn mới học nghề cách phun lông mày kỹ thuật quả lắc trên da giả.
Hy vọng các bạn xem và làm theo được.
Link group cho các bạn tự học và trao đổi kinh nghiệm nè:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
5.00