6 Bài Tập Tay Sau Hiệu Quả Cho Người Mới Tập Thể Hình6 Bài Tập Tay Sau Hiệu Quả Cho Người Mới Tập Thể Hình
Model:
Nguyễn Bảo:
EXERCISE 1: Dumbbell kickback – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 2: Dumbbell Skull Crusher – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 3: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 4: Bent-knee Bench Dip – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 5: Skull Crushers – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 6: Cable rear drive – 3-4 SETS x 10-12 REPS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧 Track: Paul Garzon – Vellichor
Music Provided by Magic Records
Listen To The Original:
Free Download:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Đăng ký và ấn nút chuông:
Thank you for your help!
✔️ Fanpage:
✔️ Instagram:
✔️ Twitter:
✔️ Google+:
✔️ Website:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Created and produced by Dân Thể Hình
© Copyright by Dân Thể Hình ☞ Do not Reup
👉Contact: danthehinh@gmail.com
#triceps #tricepworkout #danthehinhtv

Từ khóa liên quan: 6 bài tập tay sau hiệu quả cho người mới tập thể hình,bài tập tay sau,tập cơ tay sau,cơ tay sau,cơ tay,bắp tay,the hinh,dân thể hình,dan the hinh,danthehinhtv,6 Tricep Exercises for Bigger Arms don’t skip these,6 Tricep Exercises for Bigger Arms,6 tricep exercises,Bigger Arms,tricep workouts,tricep exercises,triceps,best tricep exercises,big triceps,tricep exercises for mass,big arms workout,good tricep workouts,tricep muscle,best triceps

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khỏe Đẹp: https://akbarmontada.com/category/khoe-dep