6/365 – Cảm ơn chính bản thân trong một năm qua – – Vạn Lợi Quán Như biên dịch

6/365 – Cảm ơn chính bản thân trong một năm qua – – Vạn Lợi Quán Như biên dịch


Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm – truyền tải những bài pháp tinh hoa được Việt dịch và trước tác bởi Trung tâm Biên – Phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, được đọc bằng giọng chuẩn Hà Nội, và bài giảng của các vị giảng sư trong nước cũng như ở nước ngoài:

Cuốn sách: “365 ngày Tâm An” do tác giả Quán Như Vạn Lợi biên dịch là một tác phẩm nói đến sự tỉnh thức, sự an định của Tâm chúng ta trong đời sống thực tại này. Cuốn sách như là giá trị Sống của mỗi con người, làm cho con người bừng tỉnh trong một thế giới vội vã không ngừng, đôi khi đã làm đánh mất chân tâm – thực tánh của mình.
Ngay ở tên tác phẩm đã nêu lên được sự bình an- thảnh thơi của đời người trong suốt một năm với 365 ngày Tâm An.
Cuốn sách này đã được Trung tâm Biên – Phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế và Pháp Âm Vĩnh Nghiêm diễn đọc để cho quý thính giả thưởng thức và thực hành theo lời Pháp bảo trên con đường tu tập và hành thiện.

Để có thể tìm hiểu những nội dung các bản cập nhật một cách đầy đủ hãy truy cập trang qua đường link:
Email: tungthuvinhnghiem@gmail.com
Phụ trách: Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân
Số điện thoại liên hệ: 0916818296

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm – truyền tải những bài pháp tinh hoa được Việt dịch và trước tác bởi Trung tâm Biên – Phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, được đọc bằng giọng chuẩn Hà Nội, và bài giảng của các vị giảng sư trong nước cũng như ở nước ngoài:

Cuốn sách: “365 ngày Tâm An” do tác giả Quán Như Vạn Lợi biên dịch là một tác phẩm nói đến sự tỉnh thức, sự an định của Tâm chúng ta trong đời sống thực tại này. Cuốn sách như là giá trị Sống của mỗi con người, làm cho con người bừng tỉnh trong một thế giới vội vã không ngừng, đôi khi đã làm đánh mất chân tâm – thực tánh của mình.
Ngay ở tên tác phẩm đã nêu lên được sự bình an- thảnh thơi của đời người trong suốt một năm với 365 ngày Tâm An.
Cuốn sách này đã được Trung tâm Biên – Phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế và Pháp Âm Vĩnh Nghiêm diễn đọc để cho quý thính giả thưởng thức và thực hành theo lời Pháp bảo trên con đường tu tập và hành thiện.

Để có thể tìm hiểu những nội dung các bản cập nhật một cách đầy đủ hãy truy cập trang qua đường link:
Email: tungthuvinhnghiem@gmail.com
Phụ trách: Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân
Số điện thoại liên hệ: 0916818296
5.00