3000 Cây Gỗ Sưa Khủng Trồng Trên 6 Héc Ta – Đại Gia Chân Đất Đây Chứ ĐâuVườn này với tổng diện tích là hơn 6 héc ta, Chú chủ vườn trồng tất cả đều là cây sưa đỏ 5-10 năm nữa cây sẽ cho thu hoạch một loạt. Chú có cách trồng và quy hoạch rất hợp lý với ao nuôi cá nuôi tôm và ba ba. cuộc sống của 1 người lính về thương binh 32%, nên cách duy nghĩ và lối sống của chú vô cùng đơn giản. Không bon chen và chỉ hăng say lao động không ngừng nghỉ trên vườn của mình. Vườn cũng là nơi chú ngụ của một số loài chim và đặc biệt là khoảng 3000 con cò mỗi chiều về là chúng lại bay về đây để trú ngụ.
Chú năm nay cũng 65 tuổi rồi nhưng nhìn chú vẫn khỏe và tràn đầy năng lượng sống!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep