30 Âm Lịch | Mở Kinh Tài Lộc May Mắn Cả Năm Gia Đạo Bình An Không Bệnh Tật Thọ Hơn 100 Tuổi | CPPD

30 Âm Lịch | Mở Kinh Tài Lộc May Mắn Cả Năm Gia Đạo Bình An Không Bệnh Tật Thọ Hơn 100 Tuổi | CPPD


30 Âm Lịch | Mở Kinh Tài Lộc May Mắn Cả Năm Gia Đạo Bình An Không Bệnh Tật Thọ Hơn 100 Tuổi | CPPD
#CPPD #KINHPHATHAYNHAT #KINHHAY
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Con người chúng ta thường khổ sở, chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời. Vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy, hãy tập buông bỏ, buông được bao nhiêu, chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ, nỗi đau khổ này đến từ chính bạn.

Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau. Học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

30 Âm Lịch | Mở Kinh Tài Lộc May Mắn Cả Năm Gia Đạo Bình An Không Bệnh Tật Thọ Hơn 100 Tuổi | CPPD
#CPPD #KINHPHATHAYNHAT #KINHHAY
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Con người chúng ta thường khổ sở, chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời. Vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy, hãy tập buông bỏ, buông được bao nhiêu, chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ, nỗi đau khổ này đến từ chính bạn.

Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau. Học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc.
4.05