3 bệnh nhân nhiễm virus Corona tái dương tính đã âm tính trở lại | VTC Now

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona tái dương tính đã âm tính trở lại | VTC Now


VTC Now | Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân 52 và bệnh nhân 149 tái dương tính virus Corona (SARS-CoV-2) ngày 21/4 đã âm tính trở lại. Một bệnh nhân khác cũng âm tính trở lại là bệnh nhân số 36 tại Bình Thuận.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân 52 và bệnh nhân 149 tái dương tính virus Corona (SARS-CoV-2) ngày 21/4 đã âm tính trở lại. Một bệnh nhân khác cũng âm tính trở lại là bệnh nhân số 36 tại Bình Thuận.
3.85