[26/3] Tiểu phẩm hài kịch Bảo Vệ Môi Trường – Liên Chi Đoàn Khoa ĐiệnTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI
Thị trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội
Điện thoại: 043.3785585 – Fax:043.3785585
Email: cd2@codientech.edu.vn – codientech@gmail.com – trinhcdcbtp@gmail.com (Phòng hành chính)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich