24 trường hợp tiếp xúc gần bện.h nhân 183 đều âm tín.h với CV.19

24 trường hợp tiếp xúc gần bện.h nhân 183 đều âm tín.h với CV.19


Văn phòng UBND Hà Nội vừa phát đi thông báo liên quan đến kết quả xét ngh.iệm các trường hợp tiếp xúc gần F1 của bện.h nhân 183.Theo đó, Trung tâm…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Văn phòng UBND Hà Nội vừa phát đi thông báo liên quan đến kết quả xét ngh.iệm các trường hợp tiếp xúc gần F1 của bện.h nhân 183.Theo đó, Trung tâm…