22032019 Trò chơi tập thể khối 4@ Ngày hội vui khỏe 2019Lớp 4A và 4B đồng giải.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the