22/4 Hãy thưởng thức ưu điểm của chính bản thân – Vạn Lợi Quán Như biên dịch – Minh Nhật diễn đọc

22/4 Hãy thưởng thức ưu điểm của chính bản thân – Vạn Lợi Quán Như biên dịch – Minh Nhật diễn đọc


Hãy thưởng thức ưu điểm của chính bản thân
Vạn Lợi Quán Như biên dịch
Minh Nhật diễn đọc
Mỗi một con người,
Đều có ưu việt riêng,
Ưu việt của bạn
Không cần bất kì ai đến chứng minh cả.

Thưởng thức chính bản thân
Người yêu thương mình chân thành
Thì không bao giờ từ bỏ mình.
Cho dù bên họ có trăm ngàn lý do để chia tay,
Nhưng họ sẽ tìm ra một nguyên nhân để kiên trì chung bước.

Thưởng thức chính bản thân
Không tuỳ tiện rơi lệ,
Vì bạn cười cả thế giới sẽ cười cùng bạn,
Còn bạn khóc thì cả thế giới này chỉ mình bạn khóc.

Thưởng thức chính bản thân
Năm và tháng vĩnh viễn ở tuổi thanh niên
Còn chúng ta dần dần già đi
Bạn sẽ phát hiện
Tâm hồn trẻ thơ
Còn sót lại theo năm tháng mới thực sự đáng tự hào.

Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm truy cập trang qua đường link:
Email: tungthuvinhnghiem@gmail.com
Phụ trách: Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân
Số điện thoại liên hệ: 0916818296

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hãy thưởng thức ưu điểm của chính bản thân
Vạn Lợi Quán Như biên dịch
Minh Nhật diễn đọc
Mỗi một con người,
Đều có ưu việt riêng,
Ưu việt của bạn
Không cần bất kì ai đến chứng minh cả.

Thưởng thức chính bản thân
Người yêu thương mình chân thành
Thì không bao giờ từ bỏ mình.
Cho dù bên họ có trăm ngàn lý do để chia tay,
Nhưng họ sẽ tìm ra một nguyên nhân để kiên trì chung bước.

Thưởng thức chính bản thân
Không tuỳ tiện rơi lệ,
Vì bạn cười cả thế giới sẽ cười cùng bạn,
Còn bạn khóc thì cả thế giới này chỉ mình bạn khóc.

Thưởng thức chính bản thân
Năm và tháng vĩnh viễn ở tuổi thanh niên
Còn chúng ta dần dần già đi
Bạn sẽ phát hiện
Tâm hồn trẻ thơ
Còn sót lại theo năm tháng mới thực sự đáng tự hào.

Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm truy cập trang qua đường link:
Email: tungthuvinhnghiem@gmail.com
Phụ trách: Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân
Số điện thoại liên hệ: 0916818296
4.86