2019 First Solar EHS Penang Balik Pulau Team BuildingFirst Solar Penang Balik Pulau Team Building
Experience Back To Nature, Countryside cycling, Durian Party, ATV Riding, CSR

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the